Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for dannelse af klasser og hold

Jævnfør folkeskolelovens §44 stk. 2

Dannelse af klasser og hold sker ud fra følgende kriterier:

  • Rimelig kønsfordeling.
  • Der sigtes efter, at der i klasserne er elever fra de forskellige institutioner
  • Det tilstræbe at lave arbejdsfællesskaber, der er harmoniske og holdbare.
  • Ved klassedannelse vægtes både den enkelte elevs faglige og sociale udvikling samt trivsel.

Børnehaveklasselederne deltager i førskole-forløbet i et sådant omfang, at de har grundlag for at være en del af klassedannelsen.

Førskole-pædagogerne og børnehaveklasselederne sammensætter de nye klasser i samråd med ledelsen.

 

Revideret af skolebestyrelsen 7. juni 2023