MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Princip for klassedannelse

Dannelse af klasser og hold sker ud fra følgende kriterier:

 

- Rimelig kønsfordeling

 

- Fra de forskellige institutioner eller skoler dannes klasserne, så der er elever fra hver institution eller skole i hver klasse

 

- Det tilstræbes, at der er et bredt udsnit af skoledistriktet repræsenteret i hver klasse.

 

- Ved dannelse af klasserne tages der højde for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

 

Klassens lærere sammensætter de nye klasser i samråd med ledelsen.