Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 30.01.20

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00 – 21:00

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Mikael Kai Henriksen, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen, Nicklas Sauer, Jens Overgaard Smalbro

 

Afbud: Mette P

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Mette K.

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 5. december 2019 er medsendt som bilag.

2.

19.05 – 19.25

Nick

Drøftelse og beslutning

Høringssvar på Hadbjerg Skoles Kvalitetsrapport og Favrskovs samlede kvalitetsrapport 2019

Skolerne udarbejder kvalitetsrapporter hvert 2. år. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til både Hadbjerg Skoles lokale rapport og den samlede skolerapport før de behandles politisk.

 

Se vedhæftede kvalitetsrapporter

 

Indsatsområder

 • Læsning i 4 årgang
 • SFO
  • Kommunikativ indsats
  • Små justeringer
  • Samarbejde med de øvrige SFO’er i Hadsten området for at afdække, hvad gør de andre – hvad kan vi lære af hinanden

 

Nick laver et opslag på Aula om de gode resultater i kvalitetsrapporten.

 

NP renskriver skolebestyrelsens udtalelse og Mette K godkender.

Udtalelsen skal lægge vægt på:

 

 • Fremgang på de fleste områder
 • Bakker op om SFO tiltag, der også har været drøftet i skolebestyrelsen.
 • Opbakning til skolens måde at håndtere afgangsprøver for udsatte elever, selv om det betyder et lavere karaktergennemsnit.

 

3.

19.25 – 20.10 Nick, Jørgen og Simon

Orientering og beslutning

Revidering af skolebestyrelsens principper samt tidsplan (2-årshjul)

 

Udvalget fremlægger deres arbejde.

4 principper vedtages med de foreslåede rettelser – Rettelserne fremgår med rød skrift.

 

Forslag til 2-årsplan med 3 årlige principper fremlægges.

 

 

Alle 4 principper med de tilhørende rettelser godkendes. Årshjulet godkendes.

 

I forhold til årshjulet blev følgende arbejdsgrupper nedsat:

 

Princip for elevernes placering i klasser (udvalg Zizi, Mette & Joen). Sættes på kommende bestyrelsesmøde i februar

 

Princippet ”undervisningens organisering”, der indeholder elementerne:

 • Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin
 • Skoledagens længde
 • Understøttende undervisning
 • Udbud af valgfag
 • Specialundervisning på skolen

Sættes på dagsordenen i april. Nick laver udkast.

 

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. (udvalg Britt, Jørgen, Simon)  sættes på bestyrelsesmødet i juni.

 

Husk at læs det formelle grundlag.

 

 

 

 

 

  

4.

20.10 – 20.25

Mette P, Ditte og Nick

Orientering

Foredrag Jens Andersen

 

Invitation udsendt på aula, i e-boks til førskoleforældre, delt ud i daginstitutioner og plakater hængt op.

Der er lavet plan for ”remindere” 2 gange i forløbet.

 

 • Nick aftaler det praktiske med Linda de Place
 • Skolen bestiller kage.
 • Reklamekampagnen for arrangementet er iværksat.

 

5.

20.25 – 20.45

Mette K og Nick

Orientering og indledende drøftelse

Valg til skolebestyrelse maj 2020

 

NP fremlægger hvem der er på valg samt tidsplan. Vi skal drøfte hvordan vi engagerer forældrene og får kandidater.

 

Peter (på genvalg)

Ditte (trækker sig)

Jørgen (overvejer)

 

Er på valg.

 

Det skal være i maj.

 

 

Processen omkring valget.

 • Valgmøde
  • Koble den sammen med værdiregelprocessen
   • Hvad er det, der kendetegner en god skole?
   • Omgangstone, adfærd o.l.
  • Pølsevogn?

 

 • Punktet tages op igen næste gang – hvor formalia er undersøgt (NP) Valgkamp/fredsvalg

 

8.

20.45 – 20.55

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne:

 

 1. SFO:

 

  1. Opfølgning på forældrehenvendelse
   1. Meget var på baggrund af manglende kendskab/dialog
   2. Anledning til at kigge på vores aktiviteter både i forhold til indhold & placering
   3. Krydseren – vi sender nu kun en gang i timen for at gøre det mere nærværende

 

 1. Formanden:

 

 1. Ledelsen:  Vi har fået en leder – Britt er endelig blevet færdig med hendes leder-diplomuddannelse. Stort tillykke!

 

Søgte sidste år budgetmidler til udvidelse af faglokaler og makerspace. Det fik vi ikke. Vi har nu bedt om en pris på en skillevæg i biblioteket, så vi kan indrette et makerspace for egne midler. Det håber vi, at vi kan komme til at bygge med kort varsel. (design, kodning og teknologiforståelse).

 

 1. Forældre:
  1. Udeskoleforløb à Får gode tilbagemeldinger
  2. Klubaktiviteter (ud og fortæl den gode historie)
   1. Meld skriv ud om hvordan tingene hænger sammen.
   2. Hvad gør man i klubben – TO/LO
   3. Telefoner fundet frem i 4. klasse?
    1. Bruge deres egen telefon

 

 1. Høst:
  1. Redaktionsmøde i Høst. Der er Høstival. Skolen laver et udvalg. Vi skal lave projektet til undervisning. Vi vil gerne have repræsentanter med fra Høstsamarbejdet. Næste skoleår. Vi vil gerne have mulighed for at drøfte ting med lærerne.

 

 1. Skolebestyrelsen:

 

 

9.

20.55

Eventuelt

Punkter til kommende møder:

Skolebetyrelsesvalg

Høstival

Princip om klassedannelse.