MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

SFO og klub

Hadbjerg Skoles SFO

Åbningstider i SFO:

Mandag-torsdag      06.30-17.00

Fredag                     06.30-16.30

Telefonnummer:

Stjernerne: 29648713

Planeterne 29648667

SFO- og indskolingsleder: Zizi Berger-Junge 8964 4821

SFO er et fritidstilbud til eleverne på 0.-3. årgang samt førskolegruppen (kommende elever på 0. årgang) Læs mere herom under førskolen. Derudover tilbydes der SFOklub for 4., 5. & 6. klasserne. Her har vi et samarbejde med klubberne i Hadsten.

Hadbjerg Skoles SFO deler de fleste lokaler med indskolingen. Alle lokaler er derfor indrettet til både undervisning og fritid. Derudover har vi adgang til faglokaler og vores gode udearealer.

 Der er medbragt morgenmad mellem kl. 6.30 og 7.30 - for de børn, der ikke har nået at spise hjemmefra.
 
Efter endt skoledag er der mulighed for at spise sin medbragte eftermiddagsmad. Vi opfordrer til, at børnene får både brød og frugt med, og at det i øvrigt er en sund madpakke, så børnene har energi til resten af dagen.
 
Hver fredag udgives en ugeplan for den kommende uges SFO aktiviteter. Det kan eksempelvis være:
 
- Halaktiviteter herunder boldspil, leg og idræt i hallen.
- Kreative værksteder
- Udeværksted i skuret
- Bål både ved de små og store
- Kreative værksteder
- Udeværksted i skuret
- Medieklub – her laves der filmproduktioner, kahoot, mindcrat, puppet palls o.l. 
- Ture i spejderhytten
- Udelege (afhænger af børnenes motivation) idræt i hallen.
- Ture ud af huset eksempelvis til Den gamle by, Aros, Skøjteture o.l.
- Pige/drenge klub.
- Børnemøder hvor jeres børn har mulighed for at påvirke de aktiviteter vi har i SFOen
 
Dagen sluttes altid i med spil, hygge eller en god historie i Stjenerne.

Ind- og udkrydsning:
 
Vi bruger det digitale indkrydsningssystem ”Tabulex”. Det er i Tabulex, at jeres børn ”tjekker ind” i SFO’en om morgenen og hvor de i løbet af eftermiddagen kan markere hvor de opholder sig. Tabulex er ligeledes platformen, hvor I forældre kan melde jeres barn syg, give beskeder om diverse aftaler og give SFO besked om ferie m.m. Vær opmærksom på, at beskeder i Tabulex kun læses af pædagogerne, brug Aula til beskeder, hvor både lærer og pædagog skal informeres.

Det er vigtigt, at I hjælper jeres barn med at huske at krydse sig ud og sige farvel til en voksen.
 
Åbningstider i ferier:

 
SFO holder åbent kl. 6.30-17.00 på skolefridage (fredag 16.30).

Der er i Favrskov Kommune vedtaget et antal dage hvor der tilbydes fælles ”feriepasning”:

Den 3., 4. og 5. uge af skolernes sommerferie.
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Grundlovsdag.
Dagene mellem jul og nytår.

På disse dage tilbydes kun feriepasning i én af områdets SFO´er.

Førskolen

Rammer

På Hadbjerg skole starter de nye elever i førskole den 1. marts og går i førskolen ind til sommerferien. De holder til i Stjernernes lokaler (SFO), hvor de har en hyggelig og inspirerende hver dag med leg og skoletilvænning. Børnene følges over af brobygningspædagoger fra børnehaverne, der er her i hele perioden. På samme vis får de kendskab til deres skolepædagoger, der følger dem op i skolen til og med februar som de går i 3. klasse.

Førskolegruppens formål

Det overordnede mål er at lave en god og nem overgang fra børnehave til skole/SFO, så skiftet ikke føles så brat for de kommende skolebørn, men bliver en mere glidende og tryg start på noget nyt

Delmålene er at give børnene mulighed for:
-    Et kendskab til de fysiske rammer
-    Et kendskab til skolens og SFO’ens struktur
-    At skabe sociale relationer til de andre børn i førskolegruppen
-    At de skal lære deres klassekammerater at kende samt få mødt de voksne i klassen
-    At de skal øve sig i at forstå, modtage og udføre en fælles besked
-    At de skal øve sig i, at nu er der ting de skal – ikke må

SFO-Klub på Hadbjerg Skole

I klubben tilstræber vi at skabe en ramme, der indbyder til børnenes egne initiativer og gode ideer. Klubben skal være et sted, hvor børnene oplever, at det er deres klub. At klubben er rammen om deres fritid og de skal være med til at udfylde rammen med festlige indslag, leg, kreativitet, hygge og samvær.

Vi lytter til børnenes idéer og input og strækker os langt for at imødekomme deres initiativer. Klubben har fysisk beliggenhed med planeterne derudover har de aulaen og 4. klasses lokalerne til deres rådighed.

På samme vis som i SFO har børnene mulighed for at medbringe eftermiddagsmad. Vi opfordrer til, at børnene får både brød og frugt med, og at det i øvrigt er en sund madpakke, så børnene har energi til resten af dagen.

Fra 1/1-2020 har vi iværksat et samarbejde med de øvrige SFO-klubber i Hadsten området samt med Favrskov Ungdomsskole, der betyder, at vi tilbyder en ugentlig tur ud af huset til eksempelvis Motorbanen i Søften, Sejlsportscenteret i Kaløvig, Klatrehallen i Hammel osv. Herigennem får børnene rig mulighed for at skabe relationer med børn fra de andre skoler i Hadsten.

Derudover arrangerer vi også vores egne ture og arrangementer såsom: Water & Wellness i Randers, RUSH, Den Gamle By samt aftenåbent en gang om måneden med 2. & 3. klasserne.