Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 22.10.19

Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.00

Afholdes i personalerummet på Hadbjerg Skole

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Mikael Kai Henriksen, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen, Nicklas Sauer, Jens Overgaard Smalbro

 

Afbud: Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Joen Lesner, Simon Kristensen, Nicklas Sauer, Jens Overgaard Smalbro

 

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig pga. de mange afbud.

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Mette K.

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 28. august 2019 er medsendt som bilag.

 

 

2.

19.00 – 19.05

Nicklas og Jens

Nyt fra elevrådet

3.

19.10 – 19.55

Jørgen, Simon og Nick

Beslutning

Revidering af skolebestyrelsens principper samt tidsplan (2-årshjul)

 

Udvalget fremlægger deres arbejde. Udvalget har opfølgende møde d. 22. oktober om formiddagen, så bilagene præsenteres først på mødet.

 

4.

19.55 – 20.10

Nick

Beslutning

Budget 2020 - høringssvar

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget skal indsende høringssvar senest d. 24. oktober.

 

De vigtigste områder for skoleområdet og Hadbjerg listet op herunder. Hvis I ønsker at orientere jer i det fulde budgetmateriale er det vedhæftet som bilag.

 

Tiltag på kommunalt plan:

 • Fremtidigt 10. klassestilbud. Fokus på EUD og SOSU
 • Evaluering af Åben Skole
 • Effektivisering og udvikling af administration på skolerne - digitalisering
 • Talentforløb i folkeskolen – understøtte de dygtige

 

Reduktion:

 • Besparelse på indkøb
 • Bortfald af kompetenceudviklingsmidler (ca 500.000)
 • Reduktion af midler til støtte i fritidsklub 79C-klasser

 

Udvidelser:

 • Styrket sagsbehandling børnehandicap ca 1.3 mil
 • Nye lærere understøttelse kr. 350.000
 • Co-teachers m.m. ca 2 mil
 • 2-dages klubtilbud Hadbjerg/Thorsø v. u-klub kr. 125.000

 

Anlæg:

 • Cykelsti Hadbjerg – Hadsten
 • Ikke imødekommet: Midler til faglokaler Hadbjerg Skole

 

 

5.

20.10 – 20.20

Udvalg

Orientering og  beslutning

Årsberetning 2019

 

Afholdes onsdag d. 20. november. Udvalget har lavet invitation, der er udsendt på Intra, Aula og trykkes i skoleblad og HØST.

 

Mette ønsker at selve beretning afholdes af bestyrelsen i fællesskab

 

6.

20.20 – 20.35

Udvalg

Orientering

Trivselsmåling 2019

 

Eleverne gennemførte før sommerferien den årlige trivselsmåling. I kan se udviklingen indenfor hovedområderne i vedhæftede bilag. Nick orienterer om hvordan personalet kommer til at arbejde med resultaterne på klasseniveau.

7.

20.35 – 20.45

Nick

beslutning

Dialogmøde d. 7. november – bestyrelse og politikere (børne-skole-udvalget)

 

Forældrerepræsentanter og skoleleder er inviteret til dialogmøde i Inside d. 7. november kl. 10 – 21.30. Se vedhæftede program. Hvem deltager?

 

8.

20.35 – 20.55

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne:

 

 1. SFO:

 

 1. Formanden:

 

 1. Ledelsen:

 

 1. Forældre:

 

 1. Høst:

 

 1. Skolebestyrelsen:

 

 

9.

20.55

Eventuelt