Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Fase 1

Fase 1 dækker 0. - 5. årgang.

 

 

De ansatte i Fase 1 forventes at:

 • tilrettelægge undervisningen differentieret, så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses
 • i forberedelse af undervisningen i alle fag at tage udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål - arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel
 • skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. ugebrev og beskeder på AULA. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

Forældrene i Fase 1 forventes at:

 • være ansvarlige for, at eleven laver lektier og vise interesse for arbejdet og hjælpe til med lektierne
 • sørge for at eleven møder mæt og veludhvilet i skole
 • informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom eller skilsmisse
 • udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ - er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.
 • være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

Eleverne i Fase 1 forventes at:

I de yngste klasser:

 • kunne spise deres mad selv og tage tøj af og på
 • kunne klare toiletbesøg selv
 • tale pænt og respektfuldt til alle
 • lære at vente til det bliver deres tur

 

I de lidt ældre klasser:

 • holde styr på deres lektier, penalhus og taske selv
 • give plads til hinanden og respektere andres grænser
 • være aktive og engagerede i undervisningen
 • tale med forældrene om livet på skolen
 • følge klassens og skolens regler og respektere andres grænser

 

Skolens personale hjælper børnene med at leve op til forventningerne og støtter eleverne i deres udvikling, ud fra deres individuelle behov.

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg Skole.


Forældrene på mellemtrinnet forventes at:

- være ansvarlige for at eleven har styr på lektier, tjekke lektiebogen med eleven, vise interesse for skolearbejdet og hjælpe til med lektierne

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom, skilsmisse eller andet-

Udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ - er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.

Være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.


Eleverne på mellemtrinnet forventes at:

- holde styr på deres lektier, penalhus og taske selv give plads til hinanden og respektere andres grænser

- være aktive og engagerede i undervisningen

- tale med forældrene om livet på skolen