MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Indskoling

Forventningspapir indskoling: 

Formålet er at give barnet det optimale udbytte af sin skolegang både fagligt og socialt. Vi forventer, at du vil bruge tid på at læse det igennem, så Hadbjerg skole kan blive et rart og godt sted at være for alle.

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg skole.

De ansatte i indskolingen forventes at:

- tilrettelægge undervisningen differentieret, så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses

- i forberedelse af undervisningen i alle fag at tage udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål - arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. ugebrev og beskeder på AULA. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

Forældrene i indskolingen forventes at:

- være ansvarlige for, at eleven laver lektier og vise interesse for arbejdet og hjælpe til med lektierne

- sørge for at eleven møder mæt og veludhvilet i skole

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom eller skilsmisse

- udvise en positiv indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, forældre og elever

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

Eleverne i indskolingen forventes at:

- kunne spise deres mad selv og tage tøj af og på

- kunne klare toiletbesøg selv

- tale pænt og respektfuldt til alle

- følge klassens og skolens regler og respektere andres grænser

- lære at vente til det bliver deres tur