MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Indskoling

De ansatte i indskolingen forventes at:

- tilrettelægge undervisningen differentieret, så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses

- i forberedelse af undervisningen i alle fag at tage udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål - arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. ugebrev og beskeder på AULA. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

Forældrene i indskolingen forventes at:

- være ansvarlige for, at eleven laver lektier og vise interesse for arbejdet og hjælpe til med lektierne

- sørge for at eleven møder mæt og veludhvilet i skole

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom eller skilsmisse

- udvise en positiv indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, forældre og elever

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

Eleverne i indskolingen forventes at:

- kunne spise deres mad selv og tage tøj af og på

- kunne klare toiletbesøg selv

- tale pænt og respektfuldt til alle

- følge klassens og skolens regler og respektere andres grænser

- lære at vente til det bliver deres tur

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg Skole.