Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 13.10.22

Referat af skolebestyrelsesmøde

 

Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 19.00-21.00

Mødet afholdes i skolens personalerum

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Laessøe, Ditte Vuholm, Claus Aasted, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

Afbud: Claus Aasted

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. august 2022

(Se bilag)

 

2.

19.05 – 19.15

Tina

 

Velkommen til indskolingsleder Tina Ravnsmed Hamborg

Præsentationsrunde

 

3.

19.15 – 19.45

Jannie Boye Kirk og Christian Krogsøe Stæhr

Orientering

 

Orientering om kvalitetsudvikling af SFO.

 

I foråret 2022 blev de to afdelinger i SFO sammenlagt til én afdeling. Formålet er dels at kvalitetsudvikle på de aktiviteter vi udbyder samt at arbejde med deltagelsesmuligheder for alle børn i SFOs hverdag.

 

Punktet er dels tænkt som en orientering til skolebestyrelsen og dels tænkt som baggrundsviden forud for fremtidige drøftelser om SFOs virke.

 

Fremlægges af Christian Krogsøe Stæhr samt faglig ressourceperson Jannie Boye Kirk.

 

Se vedhæftede slides fra præsentationen.

 

 

4.

19.45 – 20.15

Peter og Nick

Beslutning

Fastlæggelse af årshjul for 2020-22.

 

Bestyrelsen skal vælge 6 temadrøftelser til de næste 2 år, ud fra resultaterne af afstemningen, der ses i vedhæftede forslag til årshjul.

 

De valgte temadrøftelser:

 1. Undervisning udenfor
 2. Trivsel
 3. Kommunikation
 4. Mellemformer/pusterummet
 5. SFO/klub

 

Helle og Peter vil i januar samle op på forældrenes indvirkning på deres børns skolegang.

 

5.

20.15 – 20.35

Helle og Nick

Orientering

Orienteringspunkter fra ledelsen

Orientering om lovændring på skoleområdet

 • Meddelelsesbog afløser elevplaner. Har betydning for skole-hjem-samarbejdet
 • Max 26 elever pr klasse i indskolingen. Rulles ind fra skolestart i 0. klasse august 2023
 • Udviklingssamtaler afløser kvalitetsrapporter

Skoleårets start:

 • Skolens elevtal og betydning for klassestørrelser, støttemuligheder og inklusion
 • Status på fasesammenlægning, herunder orientering om seminar 4. – 5. november
 • Kommende temauge 12

 

4.

20.35 – 20.50

Peter

Orientering

Opsamling på dialogmødet d. 6. september om frihedsgrader i folkeskolen

 

Punktet udskydes til næste SB-møde.

5.

20.50 – 21.00

Orientering

Øvrige meddelelser og eventuelt

Der spørges ind til, hvordan det går med mobilfri skole.

Der indsamles data fra lærere og pædagoger og orienteres på næste møde.

 

Der var et godt og konstruktivt dialogmøde med Kanonskolen op til sommerferien med deltagelse fra skolebestyrelsen.