Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for lejrskoler og skolerejser

 

Princip for lejrskoler og skolerejser

Jf. folkeskoleloven §16 stk 7 og 8 samt undervisningsministeriets Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

 

Formål

Lejrskoler og skolerejser skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke trivslen og de sociale fællesskaber på tværs af årgangen.

Princippet skal synliggøre hvor mange skolerejser/lejrskoler Hadbjerg Skole afholder, samt vise hvilke udgifter forældre kan forvente i forbindelse med turene.

Udmøntning af lejrskoler

Lejrskolevirksomhed skal forstås som forlagt undervisning, der foregår uden for skolens område og indbefatter mindst én overnatning. Elevernes deltagelse er obligatorisk, dog kan elever fritages af personlige årsager.

Hadbjerg Skole tilstræber, at alle klasser kommer på lejrskole mindst én gang i løbet af deres skoletid. Turen foregår som udgangspunkt indenfor Danmarks grænser. For nuværende udmøntes lejrskolerne således:

  • 3. klasse med en tur af 2 dages varighed (1 overnatning). Afholdes i nærområdet med mulighed for afhentning af forældre.
  • 5. klasse med en tur af 3 dages varighed (2 overnatninger). Afholdes indenfor Danmarks grænser med brug af DSB frirejser.

 

Skolen afholder udgifter til transport, ophold, de planlagte aktiviteter og lærernes deltagelse.

Skolen opkræver kostpenge pr. dag á kr. 75,- jf. ” Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen”

Forældrene kan herudover fx via en klasseopsparing, donere en sum penge til turen, der skal komme alle deltagende elever til gode. Disse penge skal gå til sociale aktiviteter eller oplevelser. Pengene må ikke bruges til faglige undervisningsaktiviteter og må ikke være en forudsætning for turens gennemførelse.

 

Hadbjerg skole kan i særlige tilfælde beslutte at afholde kostpenge for elever hvor det vurderes at disse ellers ville anmode om fritagelse for deltagelse i lejrskole. 

 

 

Udmøntning af skolerejser

 

Skolerejser skal forstås som et supplement til den daglige undervisning, der foregår udenfor skolens område og indbefatter mindst én overnatning. Elevernes deltagelse er ikke obligatorisk og skolen skal sørge for alternativ undervisning til elever, der ikke ønsker at deltage.

 

Skolen afholder udgifter til de deltagende lærere og pædagoger.

 

Forældrene betaler via klasseopsparing for elevernes deltagelse. Denne betaling udgør som udgangspunkt kr. 350 pr. elev pr. påbegyndt dag. Forældrene kan hertil vælge at donere et fælles beløb, f.eks. via en fælles donation fra en klassekasse.

Hadbjerg skole kan i særlige tilfælde beslutte at betale skolerejer for elever hvor det vurderes at disse ellers ikke vil deltage p.g.a. egenbetalingen.

 

Hadbjerg Skole tilstræber, at alle klasser kommer på skolerejse af 5 dages varighed (4 overnatninger) i 9. klasse.

I udskolingen foregår skolerejsen som hovedregel som en udlandsrejse.

 

Skolen sætter på forældremødet i 6. klasse tid af, så forældrene kan aftale en klasseopsparing til skolerejsen. Kontoen skal oprettes og administreres af én eller flere forældre. Lærerne må ikke stå for opsparingen eller indkrævning. Det anbefales at alle elever indbetaler kr. 300 hvert år fra 6. til 9. klasse til opsparingen, og at det resterende beløb indbetales umiddelbart op til bestilling af rejsen. Det anbefales at forældrene fører regnskab med den enkelte elevs indbetaling, så pengene kan betales retur ved evt. skoleskift. Det anbefales at forældrene drøfter, om børn og forældre i fællesskab kan lave aktiviteter, der tjener penge ind til opsparingen.

 

For både lejrskoler og skolerejser gælder det at:

 

Turene tilrettelægges som udgangspunkt som en fælles aktivitet for hele årgangen.

Niveauet for elevernes lommepenge drøftes på et forældremøde forud for turens gennemførelse.

Det tilstræbes at det er klassens faste lærere, som deltager i turene.

 

Godkendt af skolebestyrelsen april 2023