MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for lejrskoler og skolerejser

Formål

Lejrskoler og skolerejser skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke trivslen og de sociale fællesskaber på tværs af årgangen.

Princippet skal synliggøre hvor mange skolerejser/lejrskoler Hadbjerg Skole afholder, samt vise hvilke udgifter forældre kan forvente i forbindelse med turene.

Udmøntning af lejrskoler

Lejrskolevirksomhed skal forstås som forlagt undervisning, der foregår uden for skolens område og indbefatter mindst én overnatning. Elevernes deltagelse er obligatorisk, dog kan elever fritages af personlige årsager.

Hadbjerg Skole tilstræber, at alle klasser kommer på lejrskole mindst én gang i løbet af deres skoletid. Turen foregår som udgangspunkt indenfor Danmarks grænser, så der er mulighed for at benytte DSBs frirejseordning. For nuværende udmøntes lejrskolen i 5. eller 6. klasse med en tur af 4 dages varighed (3 overnatninger)

Skolen afholder udgifter til transport, ophold, de planlagte aktiviteter og lærernes deltagelse.

Skolen opkræver kostpenge pr. dag á kr. 75,- jf. ” Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen”

Forældrene kan herudover fx via en klasseopsparing, donere en sum penge til turen, der skal komme alle deltagende elever til gode. Disse penge skal gå til sociale aktiviteter eller oplevelser. Pengene må ikke bruges til faglige undervisningsaktiviteter og må ikke være en forudsætning for turens gennemførelse.

Hadbjerg skole kan i særlige tilfælde beslutte at afholde kostpenge for elever hvor det vurderes at disse ellers ville anmode om fritagelse for deltagelse i lejrskole. 

 

Udmøntning af skolerejser

Skolerejser skal forstås som et supplement til den daglige undervisning, der foregår udenfor skolens område og indbefatter mindst én overnatning. Elevernes deltagelse er ikke obligatorisk og skolen skal sørge for alternativ undervisning til elever, der ikke ønsker at deltage.

Skolen afholder udgifter til de deltagende lærere og pædagoger.

Forældrene betaler f. eks. via klasseopsparing elevernes deltagelse. Denne betaling udgør som udgangspunkt kr. 350 pr. elev pr. overnatning. Forældrene kan dog vælge at donere et større beløb, f.eks. via en fælles donation fra en klasseopsparing.

Hadbjerg skole kan i særlige tilfælde beslutte at betale skolerejer for elever hvor det vurderes at disse ellers ikke vil deltage p.g.a. egenbetalingen. 

Hadbjerg Skole tilstræber, at alle klasser kommer på skolerejse med én overnatning i indskolingen samt en skolerejse med 2 overnatninger i 8. eller 9. klasse.

I indskolingen foregår skolerejsen typisk som en hyttetur i nærområdet og med forældreafhentning på 2. dagen.

I udskolingen foregår skolerejsen som hovedregel til København og der benyttes DSB frirejse.

 

For både lejrskoler og skolerejser gælder det at:

Turene tilrettelægges som som udgangspunkt som en fælles aktivitet for hele årgangen.

Niveauet for elevernes lommepenge drøftes på et forældremøde forud for turens gennemførelse.

Det tilstræbes, at det er klassens faste lærere, som deltager i turene.

 

Jf. folkeskoleloven §16 stk 7 og 8 samt undervisningsministeriets Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Godkendt af skolebestyrelsen november 2020