Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 27.02.20

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00 – 21:00

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Ditte Aagaard Vuholm, Joen Lesner, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen, Jens Overgaard Smalbro

 

Afbud: Anja, Jørgen, Peter

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Mette K.

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 5. december 2019 er medsendt som bilag.

 

Godkendt

2.

19.05 – 19.15

Nick

Drøftelse og beslutning

Valg til skolebestyrelse maj 2020

 

NP fremlægger tidsplan. Vi skal drøfte hvordan vi engagerer forældrene og får kandidater.

 

Valgdato i maj skal fastlægges på dette møde. Der er mulighed for fredsvalg.

 

Valgmødet indeholder også cafémøde med fokus på værdiregelsæt. Under punkt 4 laver vi dagsorden og cafégrupper til mødet.

 

Nick orienterer om reglerne skolebestyrelsesvalg.

Valget afholdes d. 28. maj kl. 17-18.30. JL kontakter HØST for at høre om de kan lave lege/idrætsaktiviteter for børnene mens forældrene deltager i cafémøderne om værdiregelsættet samt valghandlingen. Skolen står for aftensmad via en lejet pølsevogn

 

 

 

3.

19.15 – 19.25 Nick

Orientering

HØSTIVAL

 

God energi i lærerkollegiet på Olympiade/idrætsuge med skolefest. Forslag om afvikling i september 2020

 

HØST-redaktionen inviteres til fællesmøde. Udvalget fremlægger deres arbejde.

 

Godkendt

  

4.

19.25 – 20.40

Mette K, Simon og Nick

Arbejdsgrupper

OBS: Arbejdspunkt.

 

Bestyrelsen deler sig i 2 arbejdsgrupper.

 

A: Forberedelse af cafémødet – skolebestyrelsesvalget og værdiregelsættet. Tovholder Mette K og Nick

 

B: Folder: ”Velkommen til forældrerådet” udarbejdes.

Forældrerådets formål og opgaver skrives ind i ”Princip for skole-hjem-samarbejdet”. Se bilag fra møde 001 d. 28. august. Tovholder Simon.

 

 

5.

20.45 – 20.55

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne:

 

 1. SFO:

Der arbejdes med skift à førskole à oprykning à klubmiljø

 

 1. Formanden:

 

 1. Ledelsen:  

 

  1. Meddelelse omkring budget – Nick orienterer om ny koraberegning, der er en socioøkonomisk tildeling af ressourcer til specialundervisning.  Den nye beregning medfører at Hadbjerg Skole får tildelt færre ressourcer end tidligere. Derudover har skolen ekstraordinært mange børn, der  henvises direkte til specialklasse fra daginstitution. Samlet set presser det skolens budget for 2020 og de fremadrettede år væsentligt.  
  2. Dialogmødet i marts handler om, at der forvaltningsmæssigt / politisk er fokus på specialtilbud m.m.
  3. Orientering  om ændringer i de nationale tests

 

 1. Forældre:
  1.  

 

 1. Høst:

 

 1. Skolebestyrelsen:

 

 

9.

20.55

Eventuelt

Mette Palk

Punkter til kommende møde:

 • Evt. høringssvar på foreningsforslag
 • Forslag til kommunens budget 2021
 • Godkendelse af timefordelingsplan
 • Princip for undervisningens organisering (udkast ved NP)
 • Princip om klassedannelse. (arbejdsgruppe Mette K, Zizi og Joen)