Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skoleudviklingssamtale 2022-23

Skoleudviklingssamtale for Hadbjerg Skole 2022/23

Dato og deltagere: 19. januar 2023 – skolens ledelse, skolechef, faglig ressourceperson, sekretariatskonsulent for skoleområdet, mødeleder; skoleleder fra anden skole.

 

Formål med skoleudviklingssamtalen


Skoleudviklingssamtalen er obligatorisk jf. folkeskoleloven. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe rammen for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen, så eleverne får de bedst mulige rammer for faglig udvikling og trivsel. Møderne er en vigtig del af den løbende kvalitetsudvikling med henblik på at udvikle og forbedre udvalgte indsatsområder lokalt. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af udvalgte udfordringer og de indsatser, der iværksættes fremadrettet.

Skolens indsatsområder

Skolens indsatsområder for 2023-24 er følgende:

1.    Inklusion

  • Vi arbejder med personalets kompetenceudvikling i forhold til kollektiv mestring, dvs de fælles overbevisninger man som lærer, pædagog eller leder har om sine egne og elevernes evner til at mestre.
  • Fortsat udvikling af mellemformer, herunder skolens pusterum, udeskole og miniklasse. Mellemformer er undervisningstilbud der tilrettelægges med henblik på at styrke tæthed og fleksibilitet imellem den almene undervisning og specialundervisning.


2.    Teamsamarbejde i forbindelse med faseinddelingen. 


3.    Udvikling af temadage og temauger

I læringssamtalen har ledelsen fokuseret på indsatsområdet ”Ledelse tæt på”.

I læringssamtalen ønsker vi at få sparring på, hvordan vi som ledelse får skabt grundlag for en årsplan, der involverer flere fagdage, temauger mm., og hvordan vi samtidig får medarbejderne positivt med i denne proces.

 


Opfølgning

Handlinger i forlængelse af skoleudviklingssamtalen:

  • Fast struktur omkring fagdage
  • Medindflydelse på fagdagenes indhold og bemandingsplan, og om det foregår på klasse-, årgangs-, fase- eller skoleniveau.
  • Genoptagelse af fælles temauge på tværs af normale alders- og klasseskel. Ledelse tæt på og prioritere tid til fælles forberedelse.
  • Fokus på værdien af at understøtte fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle elever via anderledes dage og uger.
  • Fokus på at udvikle team efficacy blandt personalet på alle teamniveauer.


Kommunal ramme for skoleudviklingssamtalen

Skolen har valgt at fokusere på ”Ledelse tæt på” blandt nedenstående indsatser:

Læringssamtale - kommunal ramme