Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 28.08.20

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Maya Stridsland, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Joen Lesner, Simon Kristensen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen

Afbud:

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.10

 

 

Velkomst

Formålet med det konstituerende møde er:

 • At vælge et formandskab
 • At lære hinanden at kende
 • At forventningsafstemme samarbejdet i skolebestyrelsen

2.

19.10 – 19.30

Nick

Check in

En lille øvelse hvor hvert medlem kort præsenterer sig selv og sine forventninger til arbejdet i skolebestyrelsen.

2.

19.30 – 19.50

Nick

Orientering

Intro til skolebestyrelsens arbejde

Kort intro til skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetencer.

Lovgrundlag, Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt og Hadbjerg Skolebestyrelses forretningsorden.

 

Ref.

Skolebestyrelsens formål:

Skolepolitisk arbejde med at skabe retning og prioritering.

Skabes gennem udarbejdelse og justering af principper, samt ved at føre tilsyn ud fra de eksisterende principper.

Bestyrelsen skal følge paragraf 44 i folkeskoleloven, kommunens styrelsesvedtægt og bestyrelsens forretningsorden.

 

Der skal tages beslutningsreferat af møderne. På Hadbjerg Skole har vi arbejdet med, at referaterne skal være så uddybende, at de er forståelige for eksterne. Møderne foregår under tavshedspligt, så holdninger og meninger der har være frembragt under mødet, skal holdes internt.

 

Bestyrelsen vil arbejde for, at der gennem året vil være møder, hvor elevrådet kan være repræsenteret til de relevante punkter.

 

3.

19.50 – 20.05 Valg

Valg af formandskab

 

Der skal vælges en formand og en næstformand for skolebestyrelsen blandt de forældrevalgte repræsentanter.

 

Ref.

Mette Kryger Ahrentsen blev valgt som formand.

Peter Wager blev valgt som næstformand.

 

4.

20.05 – 20.50

Nick og Zizi

 

Samarbejdet i skolebestyrelsen

 

Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med de kommende år og hvordan vil vi være kendt for at samarbejde?

 

5 min intro

25 min gruppedrøftelse i 2 grupper

15 minutters fremlæggelse.

 

Ref.

Input fra gruppedrøftelserne:

 

Det gode møde

 • Tidsrammen holdes – og giver rum til dialog
 • Fokus på emnet fastholdes
 • Disciplin – undgå gentagelser, detaljebremse
 • Meld afbud i god tid
 • Giv plads til forskellige holdninger, accepter uenigheder.

 

 • Respekt for hinandens holdninger
 • Sikre at vi ”bliver på boldbanen” – holder os til dagsorden
 • Tidsstyring
 • + dialog – foredrag
 • Vi forbereder os til møderne
 • Holde den gode tone
 • To møder med forlænget mødetid

 

 

 

HVAD SKAL SKOLEBESTYRELSEN VÆRE KENDT FOR?

(og hvordan vil vi lykkes med det?)

 • Skabe fælles grundlag for forældre, ansatte og børn
 • Støtte og udfordre
 • Er det vigtigt at skolebestyrelsen er ”kendt”?

 

 • En aktiv bestyrelse, der sætter aktivitet på landkortet
 • Bakker op om lokalsamfundet – række hånden ud mod de andre foreninger
 • Synliggøre skolebestyrelsen. Link til hjemmesiden på AULA
 • En fast klumme i HØST-bladet. ”Formanden har ordet”

 

 

 

DE VIGTIGSTE EMNER

 • Fokus på de dygtige elever
 • IT i undervisningen
 • SFO/Klub
 • Mobiltelefoner
 • Spisepause
 • Sundhed, selvstændighed og sikkerhed

 

 • Sørge for at lave de lovpligtige principper.
 • Skole – hjem – samarbejdet
 • Kommunikation + kommunikationsplatforme (Facebook, AULA, Google, Mail)
 • Fællesskabet i en individorienteret hverdag
 • Trivsel og mobning
 • Inklusion
 • Værdiregelsæt

 

 

 

 

Ved opsamlingen blev der efterspurgt et google drev (eller lignende) med bestyrelsens dokumenter - kun for medlemmer.

 

Forslag om at udvide 2 af årets møder med en time

 

Ønske om at den tidligere skolebestyrelses brainstorm over emner blev synliggjort for den nye bestyrelse. (Følger her – emnerne fremgår af bestyrelsesreferatet d. 28. august 2018:

 

 • Kommunikationsstrategi – hvordan kommunikerer vi med forældre.
 • Aula
 • Branding af skolen
 • Telefoni i SFO
 • Hjemmeside
 • Forældreråd
 • Mobiltelefoni
 • Fastholdelse af dygtige elever
 • Hvem kommer på skolen – esterne besøg
 • Forældremøder – facilitering – fast agenda- tid
 • Fastholdelse af lærere
 • Arrangementer i foråret
 • Talentforløb og andre tiltag på skolen

 

5.

20.50 – 20.55

 

Møderække med datoer for skoleåret 2020-21

Udsendes som bilag i løbet af mandag d. 20/8

ons 26/8

tir 20/10

tir 1/12

ons 27/1

tor 4/3

ons 7/4

ons 9/6

 

6.

20.55 – 21.00

 

Meddelelser

 

 

7.

21.00

Eventuelt

Punkter til kommende møde:

 • Prioritering af ”De vigtigste emner” Simon udsender en online analyse til medlemmerne, hvor de kan prioritere de vigtigste emner.
 • Gennemgang af skolens/SFO/klubbens praksis for elevernes brug af mobiltelefoner. Formålet er at skabe overblik over skolens regler for elevers brug af mobiltelefoner og drøfte om skolebestyrelsen ønsker at sætte retning på skolens praksis via et princip.

Andet under eventuelt

 

 • Der ønskes mere information til elever om muligheden for 2 dages klub.
 • Stor opbakning til det nye klub tilbud.
  Først til mølle princippet rammer til tider skævt, så elever med forældre der ikke tjekker Aula ofte kommer ikke med på turene ud af huset.
 • Ønske om navneskilte på næste bestyrelsesmøde.