MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for fagfordeling

Ved fagfordelingen tilstræbes det, at man udnytter lærerkollegiets ressourcer bedst muligt.

Følgende principper følges ved ønsker om fag og klasser:

  1. Fålærerprincippet tilstræbes særligt i specialklasserne og i de små klasser under tilbørlig hensyntagen til fagkompetencen. 
  2. Der etableres lærerteams omkring de enkelte klasser og faser.
  3. Lærerrepræsentation af begge køn tilstræbes i alle klasser. 
  4. For den enkelte klasse tilstræbes der kontinuitet i lærerbesætningen i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.
  5. Det tilstræbes, at en lærer primært er tilknyttet en fase.

Jævnfør folkeskolelovens §44 stk 2 afsnit 6

Revideret af skolebestyrelsen oktober 2020