MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Principper for fagfordeling

Princip for fagfordeling

 

 

 

Ved fagfordelingen tilstræbes det, at man udnytter lærerkollegiets ressourcer bedst muligt.

 

Følgende principper følges ved ønsker om fag og klasser:

Principper for fagfordeling

  1. Fålærerprincippet tilstræbes særligt i specialklasserne og i de små klasser under tilbørlig hensyntagen til fagkompetencen.

 

  1. Der etableres lærerteams omkring de enkelte klasser og faser.

 

  1. Lærerrepræsentation af begge køn tilstræbes i alle klasser.

 

  1. For den enkelte klasse tilstræbes der kontinuitet i lærerbesætningen i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

 

  1. Det tilstræbes, at en lærer primært er tilknyttet en fase.