Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for elevers brug af mobiltelefoner og digitale dannelse

Mobiltelefoner fylder meget i børn og unges liv og har en indbygget tendens til at tage opmærksomheden. På Hadbjerg Skole ønsker vi, at elevernes samvær er baseret på samtale og leg, der ikke er centreret omkring mobiltelefoner.

Formål med princippet:

  • At styrke elevernes koncentration, trivsel, leg og læring. 
  • At skabe gode læringsrum, hvor eleverne er fokuserede på undervisningen og hinanden uden at blive forstyrret af mobiltelefonen
  • At sætte fokus på fællesskabet i pauserne og SFO/klub, hvor mobiltelefonen ikke er omdrejningspunktet for samværet
  • At styrke elevernes digitale dannelse 
     

Hadbjerg Skole, SFO og klub er fra skoleåret 2021-22 mobilfri. 

Den mobilfri hverdag er gældende fra man træder ind på skolen om morgenen, til man forlader skolen igen om eftermiddagen.

Skolen skal opnå det mobilfri miljø igennem en kombination af tydelige forventninger, opfølgning og forældreinddragelse. De enkelte afdelinger laver regler for aflevering, omgang og opbevaring af mobiltelefonerne. Reglerne skal formidles og være let tilgængelige for elever og forældre. 

Her må mobilerne gerne bruges:

Mobiltelefoner rummer gode muligheder for varierende undervisningsformer, arbejde med billeder, lyd og præsentationer samt apps, der tilbyder let adgang til informationer og hjælpefunktioner. Underviserne kan derfor lade eleverne benytte deres mobiltelefoner til faglige aktiviteter, hvis de vurderer at det styrker elevernes motivation og faglige udbytte.

Skolen tilrettelægger undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes digitale dannelse, så de lærer at begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Skolen gør endvidere eleverne bevidste om såvel positive som negative konsekvenser ved spil, sociale medier mm.

SFO og
klub kan lade eleverne benytte deres mobiltelefoner i forbindelse med voksenstyrede værkstedsaktiviteter, hvor mobilen kan bidrage til aktivitetens formål. I nogle tilfælde kan mobiltelefoner bruges til at styrke sociale relationer imellem børn. Her kan skole, SFO og klub også lave undtagelser, hvis formålet er at inkludere et barn i et socialt fællesskab.


 

Godkendt af skolebestyrelsen januar 2021