Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 05.12.19

Torsdag d. 5. december 2019 kl. 18.00 – 19:00 + efterfølgende middag

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Mikael Kai Henriksen, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen, Nicklas Sauer, Jens Overgaard Smalbro

 

Afbud:

Dagsorden:

1.

18.00 – 18.05

Mette K.

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 28. august 2019 er medsendt som bilag. Vi var ikke beslutningsdygtige ved mødet d. 22. oktober pga. mange afbud. Derfor foreligger der ikke referat fra dette møde.

 

Godkendt

 

2.

18.05 – 18.15

Mette K.

Drøftelse

Evaluering af årsmødet d. 22. november

Evaluering af form og indhold.

 

God form til årsberetningen, hvor alle medlemmer fortæller om et emne fra skolebestyrelsens arbejde. Godt at det koordineres hvem der siger hvad.

 

Sara Alfort satte gang i en drøftelse om forældrerollen. Især en drøftelse og refleksion af forældrerollen i relation til skolen. Ca 45 forældre og enkelte ”ikke forældre” mødte op.

Der var for lidt tid til den fælles drøftelse efterfølgende. Flere bestyrelsesmedlemmer har fået positive tilbagemeldinger på Sara Alforts oplæg efterfølgende.

 

Vi skal undersøge om et fælles oplæg kan ligge i forbindelse med efterfølgende forældremøder, fx faseopdelt. Det vil give udfordringer for forældre, der har børn i flere klasser.

 

Vi skal være bedre til at reklamere for arrangementet. Idé at lave arrangement for børnene, så de tager forældrene med. Printede invitationer med hjem. Skal holdes i maj/juni i stedet.

 

3.

18.15 – 18.30 Nick

Orientering

Trivselsmåling 2019

 

Eleverne gennemførte før sommerferien den årlige trivselsmåling. I kan se udviklingen indenfor hovedområderne i vedhæftede bilag. Nick orienterer om hvordan personalet kommer til at arbejde med resultaterne på klasseniveau.

 

Trivselsmålingen er opdelt i to hovedrapporter: indskoling  i den ene og mellemtrin/udskoling i den anden. Indskolingens hovedrapport viser stabil fremgang fra 2015 til 2019. Mellemtrin/udskoling viser fremgang fra 2015 til 2016 og herefter en stabilisering.

 

De overordnede resultater af trivselsmålingen kommer til at fremgå af kvalitetsrapporten, der færdiggøres i februar 2020. Kvalitetsrapporten ligger både på kommunens og skolens hjemmeside.

 

Klasserapporterne er ikke tilgængelige for forældre. Klasseteamene er forpligtet på at løbe klasserapporterne igennem, ligesom ledelsen gennemgår dem og drøfter udfordringer med teamene. Teamenes arbejde med klassens trivsel justeres efter det samlede trivselsbillede. Det er vigtigt ikke at se trivselsmålingen som det eneste billede på klassens trivsel, men som et supplement til de daglige observationer og øvrige trivselsværktøjer som personalet benytter sig af, fx målinger via klassetrivsel.dk.

 

  

4.

18.30 – 18.45

Nick m.fl.

Drøftelse

Dialogmøde med BS-udvalg

Ditte, Peter, Simon, Mette K og Nick deltog i BS-udvalgets dialogmøde d. 7. november. Drøftelsen gav inspiration til at gå videre med at udarbejde et nyt værdiregelsæt for skolen.

 

Jens Andersen holdt et meget inspirerende oplæg om forældres betydning for læringsmiljøet og et stærkt fællesskab i deres børns klasser.

Jens Andersen holder det samme foredrag på Hadbjerg d. 26. februar i samarbejde med dagtilbuddet.

 

Vigtigt at reklamere for at få stort fremmøde til foredraget. Bestyrelsen nedsatte et lille udvalg, der reklamerer for Jens Andersen: NP, Ditte, Mette P.

 

Bestyrelsen vedtog at lave et nyt værdiregelsæt. Ledelsen laver forslag til procesplan.

 

8.

18.45 – 18.55

 

Meddelelser fra:

  1. Lærerne:

 

  1. SFO:

 

  1. Formanden:

 

  1. Ledelsen:

 

  1. Forældre:

 

  1. Høst: OBS på HØSTIVAL. Der er HØST-møde d. 22. januar.

 

  1. Skolebestyrelsen:

 

 

9.

18.55

Eventuelt

Punkter til kommende møder:

  • Revidering af skolebestyrelsens principper samt tidsplan (2-årshjul)
  • Høring og gennemgang af kvalitetsrapport for 2019

Mette P melder afbud på kommende møde.