Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde 31.01.2023

 

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19.00-21.00

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Ditte Vuholm, Pia Læssøe, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

Afbud: Helle Fæster, Claus Aasted, Nicolai Helmer Hansen

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2022

(Se bilag)

 

Referat godkendt. Generel obs på at personalet melder ud i god tid, når forældre eller bedsteforældre indbydes til arrangementer.

 

2.

19.05 – 20.15

Oplæg v. Mette Palk

Drøftelse

 

Temadrøftelse SFO

 

Temadrøftelsen står på skuldrene af orienteringspunktet om SFO sammenlægning af afdelinger tidligere på skoleåret.

 

Hvordan kan bestyrelsen bedst understøtte den fortsat gode udvikling af SFO?

 

Overvej arbejdsemner og bring dem med til mødet

 

Mette Palk styrer processen i temadrøftelsen.

 

Katja Adamsen fra SFO deltager i punktet

 

 

Dette punkt blev prioriteret højt, da SB valgte fokus for den næste periode. Punktet vedrører både SFO og klub.

 

Post it’s med overordnede temaer:

  • Fastholdelse
  • Pral
  • Information (børn-forældre)
  • Personalets (primære fokus)
  • Tilmelding børn - ture
  • Aktiviteter
  • Planlægning/tilmelding

 

Der inviteres til at nedsætte et udvalg, som arbejder videre mod et princip. Vi aftaler, at Katja, Nick og Tina Hamborg tager punkter og inspiration med tilbage til personalegruppen og inddrager Tina Andreasen. 

 

3.

20.15 – 20.30

Nick

Drøftelse og evt. beslutning

 

Mobilpolitik

 

Mobilpolitikken er på langt de fleste områder velfungerende og en succes. Skolen har peget på udfordringer før/efter skoledagens begyndelse/afslutning.

 

Kan vi finde frem til en løsning?

 

Før skoledagens begyndelse: Kompromiset bliver, at der ikke lægges særlige kræfter i at håndhæve reglen om mobilfri for 8.-9. klasses elever.

Princippet ændres ikke, men tiden arbejder med os og de mindre klasser vænner sig til at aflevere telefonen, når de møder ind. 

 

4.

20.30 – 20.45

Nick

Drøftelse

Princip for lejrskoler og skolerejser

 

Princippet er fra 2020 og skal revideres

Lejrskoler/skolerejser er tilrettelagt efter den gamle fasemodel. Skolens personale ønsker en drøftelse af om det fortsat er hensigtsmæssigt.

 

Skolebestyrelsen giver personalet mandat til at drøfte det med personalet og personalets indstilling bringes tilbage til skolebestyrelsen.

 

5.

20.45 – 20.55

Orientering

Orienteringspunkter

  • Ledelse
  • Medarbejdere
  • Bestyrelse

 

Ny pædagog ansat pr. 1. marts.

 

7.

20.55 – 21.00

Orientering

Øvrige meddelelser og eventuelt

 

I relation til verserende sager omkring Puff Bars i medierne spørges der ind ti kommunens retningslinjer. SSP er opmærksomme på det.