Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 16.06.22

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde

 

Torsdag d. 16. juni 2022

kl. 18.00-19.00

Mødet afholdes i skolens personalerum.

 

 

Deltagere: Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Anne-Sophie Schjønning Eriksen, Tina Knørr, Joen Lesner, Simon Kristensen, Nick Pedersen, Lisa Kristensen, Helle Fæster

 

Afbud: Anne-Sophie Schjønning Eriksen

 

Dagsorden:

1.

18.00 – 18.05

Nick

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. april 2022

(Se bilag)

 

Godkendt

 

 

2.

18.05– 18.15

Nick

Orientering og drøftelse

 

Kvalitetsrapport 2022

 

Se bilag

 

Kort orientering og drøftelse om kvalitetsrapporten 2022. Kommunen har i år ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for den enkelte skole, men kun en samlet rapport for kommunen.

 

Kvalitetsrapporten opsummerer hvordan skolerne klarer sig i forhold til:

 

 • Faglige resultater
 • Elevtrivsel
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Inkluderende fællesskaber
 • Forældretilfredshed

 

Bemærk at de faglige resultater ikke er korrigeret for socioøkonomisk baggrund.

 

Kvalitetsrapporten blev taget til efterretning.

 

 

3.

18.20 – 18.35

Nick

Orientering og drøftelse

Tiltag mod hærværk og sammenhæng med spejderhytten

 

I maj/juni har der været tilfælde af brandstiftelse i containere og et skur, samt graffiti i Søparken.

 

D. 21. juni er der møde imellem interesserede forældre, Natteravnene i Hadsten samt Nick, om mulighed for at udbrede Natteravnsordning til Hadbjerg, så vi kan møde de unge og guide dem til at passe på by og skole.

 

SSP og skolen er i drøftelse, om Ungdomsskolen (der udmønter SSP-midlerne) kan yde tilskud til forældrenes engagement, f.eks. ved at give et tilskud til nye møbler i spejderhytten.

 

Der bygges i efteråret 2022 et ”udeklasselokale” i forlængelse af spejderhytten i stil med madpakkehytten ved folkeskoven. ”Udeklasselokalet” finansieres af midler som Hadbjerg Skole har søgt for at styrke udeundervisningen. Udelokalet udstyres med strøm, lys, whiteboard og bord-bænkesæt. For at undgå uhensigtsmæssig brug vil der være automatisk tænding af lys (bevægelsessensor) samt videoovervågning.

 

Bestyrelsen drøfter eventuelt yderligere tiltag mod hærværk, f.eks. kampagnen ”Fedt at være ung i Hadbjerg”

 

Bestyrelsen bakker op om tiltagene. Mette laver et facebook opslag om samarbejdsmødet med Natteravnene. Vi afventer med at igangsætte kampagnen.

 

4.

18.35 – 18.50

 

Orientering og meddelelser

 • Skolen
 • Bestyrelsen
 • Personalet

 

Skolen:

 • Facebook skolekonto – hvor lang er vi i processen – status

Igangsættes i efteråret 2022

 • Skolearrangement/skolefest – Hvad har skolen planlagt næste år – orientering

Skolefest i foråret 2023. Eventuelt med temauge op til festen.

 • Mobiltelefoner og SFO – Hvordan går det.

Generelt er mobilpolitikken godt implementeret. Personalet bruger meget tid på at hjælpe SFO-børn med at lave legeaftaler. Det går ud over de øvrige aktiviteter. Ledelsen ønsker at drøfte alternative muligheder på et kommende bestyrelsesmøde.

 • Ny fasestruktur

Fagfordelingen er på plads og skemaet for kommende skoleår udsendes til forældre og elever i næste uge.

 

Bestyrelsen:

 • Status på spejderhytten
 • Status fra trivselsudvalget

 

 

 

5.

18.50-18.55

Eventuelt

 • Fokus på børns sprog.

 

6.

18.55-19.00

 

 

Punkter til næste møde

 • Konstituerende møde med nye skolebestyrelse. Valg af formandskab og indsatsområder (årshjul) for de kommende 2 år. Forslag om mødedato mandag d. 29. august kl. 19