Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for SFO

 

 

 

Princip for skolefritidsordningens virksomhed jf. folkeskolelovens §44, stk 2 og Favrskov Kommunes kommunalbestyrelsen mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

 

Formål:

Skolefritidsordningen (SFO) skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål:

 • Skolefritidsordningen støtter op om det enkelte barns relationsdannelse ved at give alle børns deltagelsesmuligheder. Dette gøres ved at hjælpe børnene ind i fællesskaber gennem aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
 • Skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante aktiviteter, som stimulerer nysgerrighed, fællesskab, bevægelse og leg. Dette gøres blandt andet ved at benytte faglokalerne på skolen, spejderhytten og hallen. Udover de tilbudte aktiviteter er den frie leg og muligheden for fordybelse og ro afgørende for at styrke elevernes alsidige udvikling.
 • Forældrene bakker op om, at personalet sender børn én gang i timen. Dette med henblik på at skabe kvalitet og kontinuitet i de enkelte aktiviteter.
 • Skolefritidsordningen kommunikerer jævnligt til forældrene omkring dagligdagen. Dette sker via månedsplan med oversigt over de daglige aktiviteter, billeddokumentation på Aula samt praktisk orientering omkring ferietilmelding, skiftetøj mm.
 • Forældrene bakker op om SFO’ens dagligdag ved at informere personalet om, hvornår barnet er i SFO. Dette sker ved at opdatere komme/gå-modulet på Aula inden kl. 11.00. Ligeledes markerer forældrene i Aula, om deres barn skal feriepasses eller ej inden for den fastsatte deadline.  
 • Skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene omkring det enkelte barns trivsel og relationer. Kontakten varetages som udgangspunkt af skolepædagogen tilknyttet klassen/årgangen.
 • Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig i første omgang til skolefritidsordningens personale. Ved behov kan ledelsen herefter inddrages. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen.
 • Skolelederen tilstræber, at skolefritidsordningens mål, aktiviteter og indsatser for det kommende år er tilgængelige for forældrene ved skoleårets begyndelse i august.
 • Skolefritidsordningens personale samarbejder med skolens øvrige personale omkring elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne.
 • Skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.
 • Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for samarbejde mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, at både skolefritidsordningen og forældrene bestræber sig på at kommunikere direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i 202