Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 07.06.2023

Torsdag d. 7. juni 2023   kl. 18.00-19.00

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Læssøe, Claus Aasted, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

Afbud: Ditte Vuholm, Line, Katrine, Pia

Dagsorden

 

Referat

Godkendelse af referat (vedhæftet)

 

Referatet godkendes

Revidering af ”Princip for dannelse af hold og klasser” (vedhæftet)

 

Princippet er revideret uden anmærkninger juni 2023

Evaluering af årsmødet

 

Flot fremmøde - ca. 60 fremmødte.

Forældrene syntes, at det var et vigtigt emne.

Foredragsholderen var god.

Virkelig god måde at fremlægge årsberetning på

 

Obs på linje ift. alkohol (der var øl). Også obs ift. temauge.

 

Ønske fra SB om at skolen kommer omkring børns digitale liv på nettet. HF informerer om, at der er forløb ”Dit liv på nettet” på hver anden årgang. Det er udarbejdet af Center for digital pædagogik af bl.a. foredragsholder Jonas Ravn.

 

Gennemgang af bestyrelsens årsplan for 2023-24 (vedhæftet)

 

Årsplanen følges, men revideres ud fra følgende bemærkninger:

 

  • Princip for klassesammenlægning og klassedeling sættes på et af de første møder. Der ønskes oplæg/erfaringsdeling fra ledelsen.
  • Princip for SFO – revideres så klub er med
  • Se referater igennem for eventuelle hængepartier
  • inklusion og mellemformer drøftes og der udarbejdes evt princip for området.

 

Der ønskes tilbagemelding fra skolen på tiltag omkring udeundervisning efter temadrøftelsen dette skoleår

 

Datoer for SB-møder meldes ud før sommerferien

 

Eventuelt

 

Kort status på Aktiv i maj: Der har været mange aktive børn, godt tidspunkt på året. Præmien uddeles på sidste skoledag.