Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Forventninger udskoling

Fase 2 dækker over 6. - 9. årgang

 

De ansatte i Fase 2 forventes at:

- tilrettelægge undervisningen målrettet og differentieret så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses.

- forberede undervisningen i alle fag med udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål, samt at forberede eleverne til afgangsprøven.

- arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel.

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. forældrebreve og beskeder på aula. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

 

Forældrene i Fase 2 forventes at:

- lære børnene at respektere andres ejendom, herunder skolens lokaler, inventar og bøger.

- vise eleven, at det er betydningsfuldt at gå i skole, f.eks ved at spørge ind til fagene, sørge for at eleven får tilstrækkelig søvn og mad, sørge for at eleven kommer i skole til tiden og huske at meddele ved manglende fremmøde.

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom, skilsmisse eller andet.

- udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ – er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

Eleverne i Fase 2 forventes at:

- møde veludhvilede til tiden.

- holde styr på deres lektier, bøger, penalhus og taske selv.

- give plads til hinanden og respektere andres grænser.

- stille krav til sig selv, når de skal arbejde, være fagligt aktive i klassen, kunne samarbejde, være til at stole på og kunne holde aftaler.

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg skole.