MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Forventninger udskoling

Forventningspapir udskoling

Formålet er at give barnet det optimale udbytte af sin skolegang både fagligt og socialt. Vi forventer, at du vil bruge tid på at læse det igennem, så Hadbjerg skole kan blive et rart og godt sted at være for alle.

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg skole.

De ansatte i udskolingen forventes at:

- tilrettelægge undervisningen målrettet og differentieret så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses.

- forberede undervisningen i alle fag med udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål, samt at forberede eleverne til afgangsprøven.

- arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel.

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. forældrebreve og beskeder på forældreintra. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

Forældrene i udskolingen forventes at:

- lære børnene at respektere andres ejendom, herunder skolens lokaler, inventar og bøger.

- vise eleven, at det er betydningsfuldt at gå i skole, f.eks ved at spørge ind til fagene, sørge for at eleven får tilstrækkelig søvn og mad, sørge for at eleven kommer i skole til tiden og huske at meddele ved manglende fremmøde.

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom, skilsmisse eller andet.

- udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ – er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

Eleverne i udskolingen forventes at:

- møde veludhvilede til tiden.

- holde styr på deres lektier, bøger, penalhus og taske selv.

- give plads til hinanden og respektere andres grænser.

- stille krav til sig selv, når de skal arbejde, være fagligt aktive i klassen, kunne samarbejde, være til at stole på og kunne holde aftaler.