Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Herunder skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet samt underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Jævnfør folkeskolelovens §44 stk 2 afsnit 4 og 5

En god skole forudsætter konstruktiv medvirken fra alle parter og bygger på anerkendende og forpligtende aftaler mellem skole, elev og forældre.

  • Alle taler positivt om skolen, de ansatte, de andre familier og det, som foregår i skolen.
  • Det er et fælles ansvar at følge op på individuelle mål og aftaler for den enkelte elev.  
 1. Løsning og håndtering af dagligdagens udfordringer og problemstillinger sker i åben og direkte dialog mellem ledelse, lærere/pædagoger, elev og forældre.                                                                     
 • Forældre og lærere/ledelse henvender sig til hinanden på en  direkte og respektfuld måde, så dialogen forbliver saglig.

 

 1. Målet er et godt, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med fokus på den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling.
 • Den enkelte elevs faglige og sociale mål er tydelige og skal synliggøres for forældre, elever og lærere.
 • Skolen har det faglige overblik og inviterer forældre til dialog, når der er behov. Forældre kontakter ligeledes skolen ved behov for dialog om såvel faglig som sociale udfordringer.
 • Forældre støtter op om skolens arbejde og interesserer sig for elevens skolegang, såsom lektier, sociale relationer, deltager i klassearrangementer etc.
   
 1. Den enkelte elev skal føle sig værdsat og deltage aktivt i klassens arbejde og herved bidrage til fællesskabet.
  • Skole, forældre og elever arbejder for en positiv og inkluderende klassekultur.
  • Elever ses som individer fra forskellige familier med forskellige behov, forudsætninger og ressourcer. 
    
   Revideret af skolebestyrelsen oktober 2020