Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Forventninger mellemtrin

De ansatte på mellemtrinnet forventes at:


- tilrettelægge undervisningen varieret og differentieret, så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses

- forberede undervisningen i alle fag med udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål

- arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. ugebrev og beskeder på AULA. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

 


Forældrene på mellemtrinnet forventes at:

- være ansvarlige for at eleven har styr på lektier, tjekke lektiebogen med eleven, vise interesse for skolearbejdet og hjælpe til med lektierne

- sørge for at eleven møder mæt og veludhvilet i skole

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom, skilsmisse eller andet

- udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ - er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

 


Eleverne på mellemtrinnet forventes at:

- holde styr på deres lektier, penalhus og taske selv give plads til hinanden og respektere andres grænser

- være aktive og engagerede i undervisningen

- tale med forældrene om livet på skolen

 


Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg Skole