MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Forventninger mellemtrin

Forventningspapir mellemtrin

Formålet er at give barnet det optimale udbytte af sin skolegang både fagligt og socialt. Vi forventer, at du vil bruge tid på at læse det igennem, så Hadbjerg skole kan blive et rart og godt sted at være for alle.

Med venlig hilsen Bestyrelse og personale på Hadbjerg skole.

De ansatte på mellemtrinnet forventes at: 

- tilrettelægge undervisningen varieret og differentieret, så den enkelte elevs læringspotentiale tilgodeses

- forberede undervisningen i alle fag med udgangspunkt i en årsplan, som er udarbejdet i henhold til fælles mål

- arbejde målrettet for den enkelte elevs trivsel

- skabe regelmæssig kontakt mellem skole og hjem i form af f.eks. ugebrev og beskeder på AULA. Hvis der opstår problemer, der kræver særlig opmærksomhed, kontakter læreren hjemmet.

 

Forældrene på mellemtrinnet forventes at:

- være ansvarlige for at eleven har styr på lektier, tjekke lektiebogen med eleven, vise interesse for skolearbejdet og hjælpe til med lektierne

- sørge for at eleven møder mæt og veludhvilet i skole

- informere skolen om forhold, der har betydning for elevens trivsel f.eks. sygdom, skilsmisse eller andet

- udvise en positiv og loyal indstilling til elevens skolegang. Det har stor betydning for eleven, hvordan forældre omtaler skolen, lærerne, andre forældre og elever. Kritik – positiv som negativ - er altid velkommen, men skal henvendes til rette vedkommende.

- være med til at styrke fællesskabet i klassen blandt andet ved at deltage i arrangementer og holde aftaler, der er indgået i forældregruppen.

 

Eleverne på mellemtrinnet forventes at:

- holde styr på deres lektier, penalhus og taske selv give plads til hinanden og respektere andres grænser

- være aktive og engagerede i undervisningen

- tale med forældrene om livet på skolen